> Control Costos Construcción

L'empresa

Fundada a l'any 1.981, davant la proliferació en Menorca de petites empreses dedicades a la construcció i reforma d'edificacions.

Aquestes empreses no disposaven de medis per fer front a la demanda de pressupostos per part dels seus possibles clients.

Es va crear un servei de Pressupostos, Valoració i Facturació d'obres, per d'aquesta manera donar la resposta adequada a les necessitats del mercat.

Amb el pas dels anys la funció de l'empresa s'ha anat adaptant a les necessitats actuals, donant pas a una amplia oferta de serveis.