El nostre mètode

Per controlar el cost de cada obra confíï en els nostres mètodes a base de:

  • Pressupostos a mida (no estàndards)
  • Quantificació de materials i ma d'obra abans de l'inici de la mateixa
  • Bona contractació d'industrials col·laboradors
  • Valoració correcta d'obra executada
  • Valoració de materials acopiats en obra
  • Costos reals del període i depuració dels mateixos
  • Resum de resultats per períodes